«1С:Кәсіпорын 8. Өндірістік есепті жүргізудің принциптері»

«Smart Technology Service» ЖШС-і «1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия. Өндірістік есепті жүргізу принциптері» курсынан өтуді ұсынады.

Курс «Қазақстанға арналған бухгалтерия» конфигурациясында есепті жүргізуді білетін немесе «1С: Кәсіпорын 8. Қазақстанға арналған бухгалтерия. Үлгілік конфигурацияны тәжірибелік қолдану» курсы бойынша оқытудан өткен және «Қазақстанға арналған бухгалтерия» конфигурациясын пайдалану арқылы өндірістік есеп жүргізудің тереңдетілген тәжірибелік дағдыларын алғысы келетін пайдаланушыларға арналған.

Курс мақсаты –  пайдаланушыларға «Қазақстанға арналған бухгалтерия» конфигурациясының өндірістік есепке алу кіші жүйесімен жұмысының принциптерін көмектесу.

Ұсынылған курсы бойынша оқыту тыңдаушыларға өндірістік есептеуді жүргізудің әдістемесімен, сондай-ақ «Қазақстанға арналған бухгалтерия» конфигурациясының өндірістік есебін жүргізу схемасымен танысуға көмектеседі. Курста мына ерекшеліктер қарастырылады:

 • Жеке шикізат өндірісін есепке алу;
 • Аяқталмаған өндірісті есепке алу;
 • Ішкі және сыртқы өндірістік жарамсыздықты есепке алу;
 • Өңделме шикізат өндірісін есепке алу;
 • Шет контрагенттерге жеке шикізатты қайта өңдеуге арналған шығындарды есепке алу;
 • Өнімнің (қызметтердің) өзіндік құнын есептеу және түзету бойынша, сондай-ақ аяқталмаған өндірістің сомасын ауыстыру бойынша регламенттік операцияларды орындау;
 • Өндірістік есепке алу бойынша мамандандырылған есептілікті құру.

«Авто-Альянс» ЖШС-і шартты кәсіпорнындағы өндірістік есепке алуды жүргізу жөніндегі жанама тапсырманы шешу мысалында тыңдаушылар тәжірибе жүзінде жоғарыда аталған барлық ерекшеліктермен танысады.

Тыңдаушыларға қойылатын талаптар: өндірістік есепті жүргізудің нысаналы саласымен, сондай-ақ Microsoft Windows ортасымен жеке компьютерде жұмыс істеу дағдыларымен танысу.

Курс нысаны: 24 академиялық сағат /16 астрономиялық сағат,

4 астрономиялық сағат бойынша 4 сабақ (09.00-ден 13.00-ге дейін)

Курс мазмұны:

Жүргізу

 1. Өндірістік есепті жүргізу тәсілі. Теориялық мәліметтер
  • Шығындарды топтастыру
   • Тікелей және үстеме шығындар
   • Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнындағы шығындарды көрсету принциптері
   • Шоттардың үлгілік жоспарындағы өндірістік шоттардағы талдау есебін ұйымдастыру
  • Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын есептеу тәсілдері
   • Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын бөлінісі бойынша есептеу
   • Өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын қайта бөлісу бойынша есептеу
 2. «Қазақстанға арналған бухгалтерия» конфигурациясындағы өндірістік есепке алуды жүргізу схемасы
  • Тапсырманы қою
  • Есепке алу параметрлерін күйге келтіру
   • Өзіндік құнды есептеу тапсырмасының тәсілін күйге келтіру
   • Шоттарды жабуға арналған бөлімдердің тәртібі
   • «Шығын баптары» анықтамалығымен жұмыс
   • «Номенклатуралық топтар» анықтамалығымен жұмыс
   • «Номенклатура» анықтамалығымен жұмыс
   • «Номенклатура есебінің шоттары» мәліметтері тіркелімімен жұмыс
   • «Номенклатура ерекшеліктері» анықтамалығымен жұмыс
   • «Номенклатураның негізгі ерекшеліктері» мәліметтері тіркелімімен жұмыс
   • «Өндіріс шоттарының аяқталмаған өндіріс шоттарына сәйкестігі» мәліметтерінің тіркелімімен жұмыс
   • «Өнімдердің, қызметтердің қарама-қарсы шығарылымы» мәліметтерінің тіркелімімен жұмыс»
  • Ұйымның жүкқұжат шығыстарын өнімнің өзіндік құнына бөлу
   • «Жанама шығыстарды бөлу тәсілдері» мәліметтерінің тіркелімімен жұмыс
  • Жеке шикізат өндірісін есепке алу
   • «Талап жүкқұжат» құжатымен жұмыс істеу
   • «Ауысымдағы өндіріс есебі» құжатымен жұмыс
   • «Өндірістік қызметтерді көрсету туралы акт» құжатымен жұмыс
  • Аяқталмаған өндірісті есептеу
   • «Аяқталмаған өндірісті түгендеу» құжатымен жұмыс
   • Аяқталмаған өндіріс жиынтығын ауыстыру
  • Өндірістегі жарамсыздықты есепке алу
  • Өңделме шикізат өндірісін есептеу
   • Бөгде контрагент шикізатының қайта өңдеуге түсуі
   • Бөгде контрагент шикізатын өндіріске беру
   • Өңделме шикізаттан өнім өндірісіне арналған жеке шығындарды есептеу
   • «Қайта өңдеу жөніндегі қызметтерді сату» құжаттарымен жұмыс
   • Өндірісте пайдаланылмаған өңделме шикізат контрагентіне қайту
  • Бөгде контрагентке жеке шикізатты қайта өңдеуге арналған шығындарды есептеу
   • Қайта өңдеудегі жеке шикізатты бөгде контрагентке беру
   • Қайта өңдеудегі бөгде контрагенттен өнім алу
  • Регламенттік операциялар
   • Өнімнің (қызметтердің) өзіндік кұнын есептеу және түзету
   • Аяқталмаған өндірісті ауыстыру
  • Мамандандырылған есептілік
   • «Дайын өнімді шығару, жұмыстарды орындау» есебімен жұмыс
   • «Өнімнің өзіндік құны» есебімен жұмыс
   •  «Калькуляция» есебімен жұмыс
   • «Жанама шығыстарды бөлу» есебімен жұмыс

Бақылау жұмысы

Қорытынды

Осы БНЖ сертификатталған курсынан өткен әр тыңдаушы «1С» фирмасының куәлігін алады.


Comments are closed for this post.