«1С: Кәсіпорын 8» Жүйесінде конфигурациялау. Жедел тапсырмаларды шешу

«Smart Technology Service» ЖШС-і «1С: Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялау. Жедел тапсырмаларды шешу» курсынан өтуді ұсынады.

Жедел тапсырмаларды шешу

«Негізгі объектілер» курсының материалдарымен таныс мамандарды курсқа жіберуді ұсынамыз.

Оқыту мақсаты: «Такси» интерфейсі мен басқарылатын режимінде «1С: Кәсіпорын 8.3» жаңа жүйесінде жедел есептеу міндеттерін конфигурациялау дағдысын алу.

Оқытудан өту нәтижесінде тыңдаушылар:

 • Оперативті тапсырмаларды шешу схемасын қолдана білуге;
 • Тіркелімде деректер жазбасының әр түрлі тәсілдерін пайдаланып, оларды оқи алуға;
 • Есепте құжатты көрсетудің алгоритмдерін әзірлеу білуге;
 • Талдау есептерін әзірлей білуге үйретеді.

Курс ұзақтығы: 16 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұн:

 1. Тіркелімдермен жұмыс (қалдықтарды жинау тіркелімінің мысалында)
 • Қалдықтарды жинау тіркелімі. Қарапайым тіркелім құрылымы. Өлшемдер мен ресурстар. Тіркеуші мен Кезең
 • Тіркелім бойынша қозғалыстарды  жазудың ықтимал тәсілдері
 • Қалдықтар тіркелімінен деректерді алудың ықтимал тәсілдері
 1. Құжаттарды өткізудің технологиясы
 • «Шартталғанды» өткізу
 • «Тауарларды Сату» құжатын өткізу алгоритмін жинау
 • Жедел және жедел емес жүргізу
 • Тіркелімдер жазуын басқарылатын оқшаулау
 • Құжаттарды өткізу кезіндегі ықтимал коллизия және олармен күресу. «Кезектіліктер» объектісі
 • Партия есебін ұйымдастыру
 • «Тірі» база тіркелімінің құрылымына өзгерістер енгізу қағидасы
 • Жүйенің тез әрекет етуіне қойылатын жоғары талаптармен байланысты жағдайларда құжаттарды өткізу алгоритмдерін іске асыру
 1. Қозғалыс көрсеткіштерін талдау тапсырмаларын шешу. Қалдықтар тіркелімінің және айналым тіркелімдері тіркелімдерін пайдалану
 • «ТалдауСатуҚұжат». Есепті құжаттағы сауалдар бойынша құру
 • «Деректемелер бойынша сауалдарды сатуды талдау» есебі. Тіркелім деректемелерін пайдаланып, қалдық тіркелімі бойынша сауалдар есебін құру
 • «Кері Тіркелім Бойынша Сатуды Талдау» есебі. «Сату» тіркеліміндегі сауалдар бойынша есепті құру
 • Айналым тіркелім құрылымдық оңтайландыру нұсқалары
 1. Сатудан кейінгі қызметтерді көрсету үдерісін жоспарлауды ұйымдастыру. Мәліметтер тіркелімімен жұмыс.

Есепті құру. Қажетті объектілерді құру

 • Қызметтерді орындау жоспарлаудағы қажеттіліктің туындауы
 • Қызметтерді орындауды жоспарлау: құжатты толтыру және өткізу
 • Қызметтерді көрсету: құжатты толтыру және өткізу
 • Қызметтерді жоспарлау және орындау есептілігі
 1. «Тауарларды резервтеу және қызметтерді орындауды жоспарлау жүйесін дамытуда» үлкен жеке жұмыс істеу.

Осы БНЖ сертификатталған курсынан өткен әр тыңдаушы «1С» фирмасының куәлігін алады


Comments are closed for this post.