«1С:Кәсіпорын 8» Жүйесіндек. Есептеу тапсырмаларын шешу

«Smart Technology Service» ЖШС «1С: Кәсіпорын 8» жүйесінде конфигурациялау. Есептеу тапсырмаларын шешу» курсынан өтуді ұсынады.

Оқыту мақсаты: «Такси» интерфейсі бар басқарылатын қосымша режиміндегі «1С: Кәсіпорын 8.3» жаңа жүйесіндегі жалақыны есептеу тапсырмаларын конфигурациялау дағдыларын әзірлеу.

Оқытудан өту нәтижесінде тыңдаушылар үйренеді:

 • Жалақыны есептеу тапсырмасын шешуге арналған «Есептеу түрлерінің жоспары» мен «Есептеу тіркелімі» конфигурациясы объектілерін жеке жобалау;
 • Есептеу тіркелімінде қозғалысты бағдарламалық құру;
 • Тіркелімнің виртуалды кестелерінің көмегімен есептеу мен ұсталымдарды есептеуге арналған қажетті деректерді: есептеу базасының жиынтығын, кезеңдегі жұмыс уақытының жоспарлық санын, кезеңдегі нақты істелген уақыт санын алу;
 • Есептеудің әр түрлі тәсілдерін есептейтін формулалардың кодын бағдарламалау;
 • Есептеудің негізгі түрлерінің бөлінісінде есептеу базасының жиынтығын алу;
 • Алдыңғы (жабық) кезеңдердің есебі нәтижелерін түзету үшін түзетпе сомаларын құру;
 • Қайта есептеуді орындау үшін қажетті есептеу тіркелімінен деректерді алу;
 • Есептеулер мен ұсталымдар бойынша есептерді әзірлеуге арналған деректерді құрастыру тетігін пайдалану.

 

Курс ұзақтығы: 20 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұны:

 1. Жалақыны есептеудің ерекшеліктеріне шолу
 • Бірінші ерекшелік: жалақыны есептеудің қатаң кезеңділігі. Тіркеу кезеңі ұғымы
 • Есептеу формулаларының қарапайымдылығы
 • Негізгі тәуелділік
 • Есептеулер мен ұсталымдар
 • «Әрекет ету кезеңі» ұғымы. Әрекет кезеңіне тәуелділік
 • «Әрекеттің нақты кезеңі» ұғымы
 • Жалақыны есептеу ерекшеліктеріне шолудан қысқаша қорытынды
 • «1С:Кәсіпорын» платформасының есептеу тетіктерінің құрамы
 1. Оқу міндетін қою
 • Техникалық тапсырма, бірінші кезек
 • Бастапқы деректер мен қажетті деректер
 • Техникалық тапсырманың бірінші кезегінің түпкілікті тұжырымдау
 • Оқу конфигурациясын құру
 1. Конфигурацияның есептеу объектілері
 • Есептеу түрлерінің жоспарлары
 • Негізгі есептеулер» есебінің түріне жоспар құру
 1. Есептеу тіркелімдері
 • Есептеу тіркелімі құрылғысын белгілеу және логикалық орнату
 • Есептеу тіркелімі кестесінің алаңдарының құрылымы
 • «Негізгі Есептеулер» есептеу тіркелімін құру және күйге келтіру
 1. Жалақыны есептеу сеансының қадамдары (сатылары)
 • Есептеу сеансының бірінші қадамы
 • Есептеу сеансының екінші қадамы
 • Есептеу сеансының үшінші қадамы
 • Есептеу сеансының екінші және үшінші қадамын орындаудың көп реттілігі
 1. «Негізгі Есептеулер» тіркелімін есептеу сеансын есептеу алгоритмдерін іске асыру
 • «Жалақыны Есептеу» құжат құрылымын конфигурациялау
 • Есептеу тіркелімі бар бағдарламалық жұмыс принциптерін қысқаша баяндау
 • «Жазбалар Жиынын Толтыру» ресімі
 • Есептеу сеансының бірінші қадамының бағдарламалық коды
 • Есептеу тіркелімін жазудың «Жазу» жиынтығы тәсілінің ерекшелігі
 • «Жалақыны есептеу» құжатының данасын құру және құжатқа «Қызметақы» есептеу түрінде енгізу
 • Құжатты өткізу – бастапқы деректерді есептеу тіркеліміне жазу
 • «Негізгі Есептеулер» тіркелімін есептеу сеансының екінші және үшінші қадамының бағдарламалық коды
 1. Есептеу тіркелімінде бірнеше негізгі тіркелімдердің болуы
 • Техникалық шарт, екінші кезек
 • Есептеу объектілерінің екінші жұбын құру
 1. Есептеудің негізгі түрлерінің бөлінісінде база жиынтығын алу
 • «База» виртуалды кестесіндегі «Бөліністер» параметрі
 • Сауалды әзірлеу
 1. Есептеулер бойынша есепті әзірлеу
 1. Өткен кезеңдердің есептеу нәтижелерін түзету
 • Өткен кезеңдегі есептеу нәтижелерін түзетудің мүмкін еместігі
 • Өткен кезеңдегі есептеу есептелуі тиіс жағдай
 • Сторно
 • Сторно соманы есептеуге арналған платформа құралы. «Қосымшаны Алу» тәсілі
 • Сторно-жазбалар кестесін өңдеу циклі
 • Сторно-жазбалар қатарын өңдеу ресімі
 1. Қайта есептеулер
 • Қайта есептеу бойынша тәуелділік
 • Қайта есептеу бойынша тәуелділік әрекет ету кезеңі мен базаға қарағанда кең
 • «Есептеудің Жетекші Түрлері» стандартты кесте бөлігі
 • «Есептеудің Жетекші Түрлері» кесте бөлігін толтыру
 • «Қайта есептеу» конфигурациясының объектісі
 • Қайта есептеумен жұмыс істеу объектілік үлгісі
 • Қайта есептеу жағдайын жасау және қайта есептеу бағдарламалық іске асырудың бірінші проблемасы
 • Қайта есептеу бағдарламалық іске асырудың екінші проблемасы
 • Қайта есептеуге жататын қажетті деректер жазбасын алуға арналған сауал

Осы БНЖ сертификатталған курсынан өткен әр тыңдаушы «1С» фирмасының куәлігін алады.


Comments are closed for this post.