Бастаушыларға арналған бухгалтерлік есептеу + «Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8» Жұмыс істеу тәжірибесі. Кешкі курс

«Smart Technology Service» ЖШС-і «Бастаушыларға арналған бухгалтерлік есептеу

+ «Қазақстанға арналған 1С:Бухгалтерия 8» бағдарламасында жұмыс істеуге шақырады.

Оқыту мақсаттары мен міндеттері:

 • бухгалтерлік, салық есебі теориясының негізгі ұғымдары мен терминологиясын зерттеу;
 • Қазақстан Республикасының негізгі заңнамалық актілерін таныстыру (Салық кодексі, Еңбек кодексі);
 • Тура мысал негізінде «Қазақстанға арналған 1С: Кәсіпорын 8» конфигурациясында жұмыс дағдыларын игеру: анықтамалық толтырудан бастап теңгерім мен регламенттелген есептілікті алуға дейін.

Курс «Бухалтерлік есеп және Аудит» мамандығының жоғарғы курс студенттеріне, кәсіпорын басшыларына, жаңадан бастап келе жатқан бухгалтеррлерге, жұмысында үлкен үзілісі бар бухгалтерлерге арналған.

Курс ұзақтығы: 67 академиялық сағат

Курстың қысқаша мазмұны:

Бухгалтериядағы бірінші қадамдар

 • Бухгалтерлік есептеу ұғымы
 • Бухгалтерлік есептеу тәсілдері
 • Бухгалтерлік есептеу нысандары. Кәсіпорынның есептік саясаты
 • Бухгалтерлік есептеу шоттары, олардың құрылымы, шоттардағы екілік жазу. Бухгалтерлік есептеу шоттарының үлгілік жоспары
 • Бухгалтерлік теңгерім және теңгерімдегі өзгерістегі типтер

Конфигурациямен жұмыс істеудің негізгі принциптері

 • Ақпараттық база және конфигурация ұғымы
 • Жаңа ақпараттық базаны құру
 • Әкімшілендіру
 • Конфигурация жұмысының негізгі тетіктері
 • Анықтамалықпен жұмыс
 • Құжаттармен және құжат журналдарымен жұмыс
 • Нысандармен жұмыс істеудің негізгі принциптері
 • Есептермен жұмыс

«Қазақстанға арналған бухгалтерия. 1С:Кәсіпорын 8» конфигурациясымен жұмыс істеудің бастапқы сатысы

 • Ұйым  туралы мәліметтерді енгізу
 • Есептік саясат (бухгалтерлік есеп)
 • Есептік саясат (салық есебі)
 • Есептік саясат (қызметкерлер бойынша)
 • Есепке алу параметрлерін күйге келтіру
 • Пайдаланушыны күйге келтіру
 • Анықтамалық. Ұйымның бөлімшесі
 • Есепке алу өзектілігінің күні
 • «Контрагенттер» анықтамалығы
 • «Жеке тұлғалар» анықтамалығы
 • «Жұмысқа қабылдау» құжаты
 • Ұйымның жауапты тұлғалары

Ақшалай қаражатты есепке алу

 • Кассалық операцияларды есептеу
 • Қолма-қол ақшаны қабылдау және беру тәртібі, кассалық құжаттарды ресімдеу
 • Касса кітабын жүргізу және ақшаны сақтау қағидасы
 • Касса ревизиясы және касса тәртібін сақтауды бақылау
 • Есептік шоттағы ақшаны есептеу
 • Банкта есептік шотты ашу
 • Негізгі банктік құжаттар
 • Негізгі банктік құжаттар
 • «Қазақстанға арналған бухгалтерия. 1С: Кәсіпорын 8» кассалық құжаттар.
 • Касса кітабы
 • «Қазақстанға арналған бухгалтерия. 1С: Кәсіпорын 8» «Қазақстанға арналған бухгалтерия. 1С: Кәсіпорын 8» банктік құжаттары.
 • Банктен көшірме

Ұзақ мерзімді активтерді есепке алу

 • Негізгі қаражатты есепке алу
 • Материалдық емес активтерді есепке алу
 • Жеке капиталды есепке алу
 • НҚ бойынша құжаттар
 • МЕА бойынша құжаттар
 • Белгіленген активтердің өтемпұлы

Есептілігі бағынысты тұлғалармен есептесуді есепке алу

 • Шаруашылық шығыстарға арналған ақшаны есепке алу
 • Іссапар шығыстарын есепке алу
 • Аванстық есеп құжаты

Еңбекті төлеу жөнінде қызметкермен есептесуді есепке алу

 • Еңбекақы төлеу нысаны мен жүйелері
 • Жалақы жөніндегі құжаттар журналы
 • Жалақыны есептеу
 • ЖТС, МЗТ мен ұсталымдарды есептеу
 • ӘС пен ӘА есептеу
 • Қорларға аударымдар
 • Қызметкерге жалақы төлеу
 • Есепте есептесу нәтижелерін көрсету
 • Жалақы бойынша есептілік

Тауарлық-материалдық қорларды есепке алу

 • Қорларды есептеу
 • Номенклатура
 • Номенклатураны есепке алу шоттары
 • Номенклатура бағасы
 • ТМҚ мен қызметтер түсімі
 • Алынған шот — фактуралар
 • Импорт бойынша ЖТД
 • Кеден одағы
 • Сенімхат
 • Жеткізушілерге ТМҚ қайтару
 • ТМҚ жылжуы
 • Қоймадағы ТМҚ-ні түгендеу
 • Материалдық тізімдеме

Өндірісті есепке алу

 • Өндіріске арналған шығындарды есепке алу тәсілдері мен өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы
 • Топ номенклатурасы
 • Номенклатураның негізгі ерекшелігі
 • Ұйымның жанама шығыстарын бөлу тәсілдері
 • Шоттарды жабу үүшін бөлу тәртібі
 • Жүкқұжат талап
 • Ауысымдағы өндіріс есебі
 • Өндіріс жөніндегі есептер

Дайын өнімдер, тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді іске асыруды есепке алу

 • Сатып алушылармен есеп айырысуды есепке алу
 • Сатып алушыға төлем шоты
 • ТМҚ мен қызметтерді сату
 • Берілген шот-фактуралар
 • Тауарларды, қызметтерді сату туралы есеп
 • Өзара есеп айырысуларды салыстыру актісі

Регламенттік операциялар

 • Бір айдағы операцияларды жабу

Осы БНЖ сертификатталған курсынан өткен әр тыңдаушы «1С» фирмасының куәлігін алады


Comments are closed for this post.