1С:Жалақы және Қызметкерді Басқару 8 Қазақстанға арналған

«1С:Жалақы және Қызметкерді Басқару 8» бағдарламасы еңбек жалақысын кешенді автоматты есептеу мен кәсіпорынның кадр саясаты іске асыруға арналған. Бұл жаңа сатыдағы қолданбалы шешім, онда заңнаманың талаптары, сондай-ақ кәсіпорын жұмысының нақты тәжірибесі, сондай-ақ қызметкерді ынталандыру мен басқару тәсілдерін дамытудың перспективалы әлемдік үрдістері ескерілген. Қолданбалы шешім қызметкерді басқару қызметтерінде, сондай-ақ қызметкерлердің жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүдделі басқа бөлімшелерде […]

Заказать

Бесплатные услуги при покупке программы


 


Доставка и установка

Консультации по телефону

Информационно-технологическое сопровождение

Курсовое обучение в Учебном Центре

«1С:Жалақы және Қызметкерді Басқару 8» бағдарламасы еңбек жалақысын кешенді автоматты есептеу мен кәсіпорынның кадр саясаты іске асыруға арналған. Бұл жаңа сатыдағы қолданбалы шешім, онда заңнаманың талаптары, сондай-ақ кәсіпорын жұмысының нақты тәжірибесі, сондай-ақ қызметкерді ынталандыру мен басқару тәсілдерін дамытудың перспективалы әлемдік үрдістері ескерілген.

Қолданбалы шешім қызметкерді басқару қызметтерінде, сондай-ақ қызметкерлердің жұмысын тиімді ұйымдастыруға мүдделі басқа бөлімшелерде сәтті қолданылуы мүмкін. Шешімнің көмегімен басқару және есеп қызметінің мына бағыттары автоматтандырылады:

 • қызметкерге қажеттілікті жоспарлау;
 • кадр бизнесін қамтамасыз ету міндеттерін шешу – іріктеу, сауалнама және бағалау;
 • қызметкерлердің құзыретін, оқытуды, аттестацияны басқару;
 • қызметкердің қаржы ынталандыруын басқару;
 • қызметкерді жұмыспен қамтуды тиімді жоспарлау;
 • кадрды есепке алу және кадр құрамын талдау;
 • еңбек жалақысын есептеу және төлеу;
 • заңнама реттелген салықтар мен жарналарды еңбекті төлеу қорынан есептеу;
 • кәсіпорын шығындарында есептелген еңбек жалақысы мен салықтарды көрсету.

«1С: Жалақы және Қызметкерді Басқару 8» қолданбалы шешімімен автоматтандырылатын нысаналы аймақ мына схемада түсіндіріледі.

Бағдарлама бірыңғай кәсіпорынды құрайтын бизнес ұйымының көзқарасы тұрғысынан бірнеше ұйымнан – заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің атынан бірыңғай ақпараттық базада есеп жүргізуге мүмкіншілік береді.

 1С:8 бағдарламасын сатып алу бірыңғай ақпараттық жүйені ұйымдастыруға мүмкіншілік береді.

Бағдарламада параллельді түрде есептің екі түрі жүргізіледі: басқарушылық және регламенттелген. Басқарушылық есеп кәсіпорын бойынша жалпы жүргізіледі, ал регламенттелген есеп әр ұйым үшін жеке жүргізіледі.

«1С: Жалақы және Қызметкерді Басқару 8» кәсіпорын қызметкерлерінің барлығына пайдалы болады.

 • Басшылық болған іс-әрекеттерді толық бақылауға, кәсіпорын және оны құрайтын ұйымдардың құрылымын белгілеуге, кадр құрамын талдауға, толық және шынайы ақпарат негізінде басқарушылық шешімдерді қабылдауға мүмкіншілігі болады. Жан-жақты талдау есептері пайдаланушыға еркін бөлікте ақпарат береді.
 • Кадр қызметі кертартпа міндеттерді автоматтандырудың құнды аспабын алады, оның ішінде іріктеу және сұрыптаудың әр түрлі шарттары бар қызметкерлер туралы есептерді дайындауды және сауалдаманы алады.
 • Кәсіпорынның қызметкерлері кез-келген сәтте оларға қажетті анықтамаларды, өзінің демалысы туралы мәліметтерді, Зейнетақы қорындағы дербестендірілген шот деректерін тез алатынына сенімді болады.

Бухгалтерлік есепті жүргізу мақсатында «1С:Жалақы және Қызметкерді Басқару 8»қолданбалық шешімнің «1С:Бухгалтерия 8» бағдарламасымен біріккен жұмысы қамтамасыз етіледі.
Comments are closed for this post.